Pomiń menu

Inicjatywa lokalna w Rabce-Zdrój już w styczniu 2014 ?

Inicjatywa lokalna w Rabce-Zdrój już w styczniu 2014 ?

Przed chwilą przesłano pismo do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdrój :

Wniosek do Wydziału Promocji Kultury i Sportu. 

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka zwracam się z wnioskiem o:

1) Przesłanie protokółu z Zebrania Zespołu Doradczego ds. organizacji pozarządowych z dnia 03.10.2013 i listę osób obecnych na nim.
2) O wyjaśnienie powodu niepoinformowania i niezaproszenia na zebranie zespołu przedstawiciela Forum Rdzawka , w celu zaprezentowania Zespołowi propozycji do Programu współpracy 2014.
3) Powtórnie wnioskuję o wyjaśnienie odrzucenia 10 propozycji do Programu Współpracy 2014 , proszę o podanie konkretnych powodów.

Jednocześnie informuję,iż w styczniu 2014 , Stowarzyszenie zwykle Forum Rdzawka, złoży wnioski o uchwalenie Inicjatywy Lokalnej do osób decyzyjnych po stronie Urzędu i Rady Miejskiej, wraz z przekazaniem książek o Inicjatywie Lokalnej.

Proszę o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną.

Mateusz Wójtowicz