Pomiń menu

Inicjatywa lokalna w Rabce-Zdrój

Inicjatywa lokalna w Rabce-Zdrój

24 września 2013- zostały przekazane propozycje do programu współpracy na 2014 rok , w tym inicjatywa lokalna.

– inicjatywa lokalna (po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta)

Uzasadnienie : Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)

UCHWAŁA NR XLII/281/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
http://www.wrotamalopolsk…/U_281_2013.htm

Zaproponowaliśmy to co już funkcjonuje , ale nie było opisane w programie.Niestety żadna z 10 propozycji Forum Rdzawka nie przeszła w tym inicjatywa lokalna.

9 grudnia 2013 poszedł wniosek do UM:

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka zwracam się o udzielenie informacji odnoście powodów odrzucenia  naszych propozycji do Programu Współpracy 2014 . Uchwalonego  Uchwałą NR XLII/281/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014

Proszę o udzielenie odpowiedzi  drogą pisemną na adres xxxx*
* adres ukryty przed spamem.

12 grudnia 2013:

Mamy odpowiedź od Urzędu:

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2013  w sprawie propozycji do Programu Współpracy  2014 uprzejmie informuję, iż. powyższy dokument ma za zadanie określać ramowe zasady wspierania stowarzyszeń  przez Gminę. Proponowane przez Pana zmiany zostały szczegółowo omówione na spotkaniu Zespołu Doradczego ds. Organizacji Pozarządowych w dniu 03.10.2013  gdzie  podjęta została decyzja  o niezasadności wprowadzania  Pana propozycji do dokumentu. Wszelkie indywidualne  sprawy  i problemy z jakimi stowarzyszenia  zwracają się do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju są uzgadniane podczas spotkań zainteresowanych z odpowiednimi Wydziałami.
W razie  jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, bardzo proszę o kontakt z Wydziałem Promocji Kultury Sportu.

Co dalej ?

Jesteśmy w trakcie opracowywania pisma o inicjatywę lokalną, którą proponowaliśmy

w propozycjach do programu współpracy 2014, ale zostały odrzucone.

Mateusz Wójtowicz