Pomiń menu

Prawo głosu dla mieszkańców, a burmistrz ucieka

Inicjatywa §18 wywalczyła prawo głosu dla mieszkańców, z tego prawa skorzystali wczoraj mieszkańcy, wypełnili Sale Sesyjną. Zabrakło jednak burmistrza, który tuż przed pytaniami od mieszkańców salwował się ucieczką.

Po burmistrzu zostało tylko puste krzesło, które staje się już niejako symbolem jego kadencji, bowiem to już druga taka sytuacja w mijającej kadencji burmistrza, podobnie było w czerwcu 2011 r.

Wczorajsza Sesja była pierwszą na której mieszkańcy mogli skorzystać ze zmian w Statucie jakie zaproponowała Inicjatywa §18 i skorzystali, pokazując władzy jak wygląda społeczeństwo obywatelskie, które zabiera głos w ważnych sprawach, zadaje konkretne pytania ale i podpowiada rozwiązania.

Czy możemy mówić, że w Kalwarii narodziło się społeczeństwo obywatelskie czas pokaże, bez wątpienia Sesja pokazała, został położony mocny i solidny fundament.

Pod koniec Sesji głos otrzymali mieszkańcy, jednak wcześniej nastąpiło coś czego chyba nikt na Sali się nie spodziewał, tuż przed pytaniami ze strony mieszkańców Salę Sesyjną opuścił burmistrz Stradomski, co w konsternację wprowadziło wszystkich obecnych na Sali.

Nie zraziło to mieszkańców, którzy swoje pytania kierowali do pustego krzesła gdzie zazwyczaj siada burmistrz. Mieszkańcy zadawali pytania które ich najbardziej nurtują, ale pokazali też jak pewne sprawy należy rozwiązać.

Mieszkańcy pytali między innymi o nierozwiązany do tej pory problem z zanieczyszczeniem powietrza, były także pytania o zarobki najważniejszych urzędników, mieszkańcy pytali o zatrudnienie w magistracie i jednostkach samorządowych osób związanych z obecną władzą.

Zwracano uwagę na nierozwiązany problem z kanalizacją w sołectwach, mieszkańcy podpowiadali też by powrócić do opłaty śmieciowej z możliwością obniżenia opłat. Wszystkich mieszkańców poruszyła też historia schorowanej starszej pani, która zwróciła uwagę na lokal socjalnym, w którym mieszka.

Sesja z prawem głosu dla mieszkańców spotkała się nie tylko z dużym zainteresowaniem samych mieszkańców, ale i lokalnych mediów. Na Sesji obecni byli reporterzy z TVP, Radia Kraków, Gazety Krakowskiej, Kroniki Beskidzkiej.

Więcej : http://naszakalwaria.pl/index.php/kalwaria/970-prawo-gosu-dla-mieszkacow-a-burmistrz-ucieka.html