Pomiń menu

Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów poświęcone inicjatywie uchwałodawczej

Członkowie MRG spotkali się z członkiniami Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Mgowa.

Przedstawicielki MRG zapoznawały panie ze Stowarzyszenia jakie znaczenie dla mieszkańców gminy ma inicjatywa uchwałodawcza. Było wiele pytań do młodzieży. Spotkanie zakończyło się podpisaniem petycji, którą Młodzieżowa Rada dołączy do wniosku. Natomiast  6 grudnia podczas spotkania z różnymi organizacjami pozarządowymi, które jest organizowane przez TRGP oraz Stowarzyszenie Nowoczesność Edukacja Rozwój i Współpraca NERW członkowie MRG wystąpią z prezentacją nt. Inicjatywy uchwałodawczej oraz będą zbierać podpisy pod petycją.