Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe

Z zadania Zróbmy to Razem! w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Sprawozdanie końcowe
z realizacji zadania Zróbmy to Razem!
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Nazwa organizacji:

Radomszczański  Uniwersytet II Wieku

Dane teleadresowe organizacji:

[email protected]

Koordynator zadania (imię, nazwisko, dane kontaktowe):

Ela Zakrzewska

Zespół realizujący zadanie (ile osób liczy zespół? czy podzielono się funkcjami: np. wybrano koordynatora, osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań etc.)

Zespól liczy 10 osób najbardziej zaangażowanych w poszczególne działania

Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Radomsko, miasto Radomsko, województwo łódzkie

Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie nazwę swojego działania)

Bajkowa Akademia

Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie nazwę swojego działania)

Bajkowa Akademia

Wybór sprawy – w jaki sposób dokonano wyboru danej kwestii, np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? dlaczego wybrano tę przestrzeń?

pomysł  został przemyślany  już  dużo wcześniej, ale po upewnieniu się wiemy że trafiony pomysł
grupa zabawowa , bajki dla dzieci małych i mam czy rodzin

Struktura instytucji/miejsca, którym się zajmujecie (pod kogo bezpośrednio podlega instytucja/miejsce? jaką ma strukturę wewnętrzną, z którą będziecie współpracować?)

Zostały już przeprowadzone   rozmowy i złożone pisma

Opis instytucji/miejsca/kwestii (jakie obecnie panują warunki angażowania mieszkańców w sprawę, którą się zajmujecie? W jakim stopniu mogą oni tworzyć program instytucji/decydować o sprawie?)

\brak miejsc dla dzieci z rodzinami i mamami , grup zabawowych

Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie nazwę swojego działania)

Bajkowa Akademia

Wybór sprawy – w jaki sposób dokonano wyboru danej kwestii, np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? dlaczego wybrano tę przestrzeń?

pomysł  został przemyślany  już  dużo wcześniej, ale po upewnieniu się wiemy że trafiony pomysł
grupa zabawowa , bajki dla dzieci małych i mam czy rodzin

Struktura instytucji/miejsca, którym się zajmujecie (pod kogo bezpośrednio podlega instytucja/miejsce? jaką ma strukturę wewnętrzną, z którą będziecie współpracować?)

Zostały już przeprowadzone   rozmowy i złożone pisma

Opis instytucji/miejsca/kwestii (jakie obecnie panują warunki angażowania mieszkańców w sprawę, którą się zajmujecie? W jakim stopniu mogą oni tworzyć program instytucji/decydować o sprawie?)

\brak miejsc dla dzieci z rodzinami i mamami , grup zabawowych

Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie nazwę swojego działania)

Bajkowa Akademia

Wybór sprawy – w jaki sposób dokonano wyboru danej kwestii, np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? dlaczego wybrano tę przestrzeń?

pomysł  został przemyślany  już  dużo wcześniej, ale po upewnieniu się wiemy że trafiony pomysł
grupa zabawowa , bajki dla dzieci małych i mam czy rodzin

Struktura instytucji/miejsca, którym się zajmujecie (pod kogo bezpośrednio podlega instytucja/miejsce? jaką ma strukturę wewnętrzną, z którą będziecie współpracować?)

Zostały już przeprowadzone   rozmowy i złożone pisma

Opis instytucji/miejsca/kwestii (jakie obecnie panują warunki angażowania mieszkańców w sprawę, którą się zajmujecie? W jakim stopniu mogą oni tworzyć program instytucji/decydować o sprawie?)

\brak miejsc dla dzieci z rodzinami i mamami , grup zabawowych
Diagnoza lokalna (czy wykonano diagnozę sprawy? jakie narzędzia badawcze zostały użyte? np. sondaż, ankieta, akcja animacyjna, inne (jakie) itp.?

Sprawa  została poddana badaniu społecznemu poprzez ankietę i rozmowy, zastosowanie tablicy z wlepkami.

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

raz zostały przeprowadzone ankiety , oraz jeden raz została zastosowana tablica wlepek.

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie
na ulicach,  mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki
z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej, np.
w sklepach, przychodniach, szkołach?

Ankieta została przeprowadzona podczas festynu i Dni Radomska

Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną (czy odbyło się otwarte spotkanie/debata z mieszkańcami? jaki był charakter spotkania? jak o nim informowano? czy
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych – wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, sołtys itp.?

Jeszcze się nie odbyło.

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy?

Promocja działań (w jaki sposób, jakimi kanałami i za pomocą jakich nośników informujecie o swoich działaniach lokalną społeczność: prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne – jakie?)

Promocja odbywała się przez plakaty , ulotki poczta pantoflowa czyli szeptany marketing

Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym będzie polegać współpraca/partnerstwo?

MDK
Publiczna biblioteka
Muzeum  Regionalne
Szpitalem
Starostwem powiatowym
Urzędem miasta
Przychodniami
Aptekami
Przedszkola i szkoły rodzenia
Poradnia młodzieżowo – rodzinna
Społeczna Akademia Nauk

Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013?

rozpoczęcie  współlpracy  z  mam  z dziećmi ,  przeszkolami  i szpitalu  jak równiez  w szkołach i uniwersytecie  dziecięcym

Dodatkowe informacje: czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego? jeżeli tak, proszę opisać jak wyglądał ten dzień? Inne dodatkowe informacje, nieujęte wcześniej.

Największym naszym sukcesem w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos , Masz Wybór  jest zorganizowanie miejsc do przeznaczonych o czytania