Pomiń menu

Wniosek o ustanowienie w statucie gminy Gniewkowo obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej złożony.

Ruch Społeczny SIN Gniewkowo, zgodnie z zapowiedziami, złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie w/w wniosek.

Pod petycją popierającą wniosek podpisało się kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy. W tym jedna radna Joanna Borowska i kilkoro sołtysów. Gdyby nie fakt, iż władza w Gniewkowie wprowadziła zakaz wynajmowania świetlic wiejskich na spotkania z członkami ruchu SIN Gniewkowo, podpisów byłoby o wiele więcej. Jednak nie ilość podpisów stanowi sens tej inicjatywy. Nas niezmiernie cieszy fakt, że zdecydowana większość mieszkańców naszej gminy, z którymi udało nam się porozmawiać, bardzo pochwala tę obywatelską i społeczną inicjatywę.