Pomiń menu

Zadanie zakończone

W tym tygodniu złożyliśmy wniosek do Urzędu Gminy o wpisanie do statutu Gminy Płużnica obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

W gminie wnioski można było składać za pośrednictwem radnych. Po przystąpieniu do zadania zorganizowaliśmy kampanię informującą na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W kilku wsiach rozwiesiliśmy plakaty, na stronie gminy i naszym facebooku napisaliśmy krótką informację na temat inicjatywy uchwałodawczej. Oprócz tego członkowie Młodzieżowej Rady spotkali się z członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz wystąpili z prezentacją na temat inicjatywy uchwałodawczej podczas spotkania z uczestnikami projektu Uniwersytet III Wieku. Podczas spotkań zbierane były podpisy pod petycją, która została dołączona do wniosku. Teraz czekamy na odpowiedź ze strony UG.