Pomiń menu

Decydujmy razem.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wizycie studyjnej  trzynastoosobowej grupy przedstawicieli samorządów biorących udział w projekcie "Decydujmy razem". Samorządowcy odwiedzili gminę Płużnicę i Gdynię.

W ramach spotkania dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami podczas tworzenia strategi Gminy Płużnica. Przedstawialiśmy nasze działania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Tematem przewodnim spotkania było zapoznanie się z dobrymi praktykami partycypacji, poznanie  jej mechanizmów, sposobów włączania lokalnych społeczności w działania władz. Przedstawiciele MRG omówili w jaki sposób angażowali młodzież i mieszkańców z terenu gminy do działań w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór  przy realizacji zadań Wspólna przestrzeń oraz Fundusz sołecki. Poniżej dołączamy link gdzie zawarta jest pełna informacja na temat wizyty studyjnej:

http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/plaza_apteka_design_wizyta_studyjna_2013.html