Pomiń menu

IV Spotkanie dotyczące szlaku!

Dnia 10-12-2013 w Sali konferencyjnej Banku w Barczewie odbyło się kolejne spotkanie robocze w sprawie utworzenia szlaku pieszo-rowerowego wokół Olsztyna.

W spotkaniu udział wzięli:

1. Dariusz Jasiński – z-ca Burmistrza Barczewa,

2. Jerzy Laskowski – Wójt Gminy Purda,

3. Mirosław Arczak – Oficer Rowerowy z ramienia Prezydenta Olsztyna,

4. Jakub Żywicki – UM Barczewo,

5. Adam Perczyński – SWW,

6. Sławomir Dobrzyński – SWW,

7. Marcin Szwed – przedstawiciel Lasu Miejskiego m. Olsztyna,

8. Przedstawiciel Nadleśnictwa Olsztyn – Daria Ryzmar-Przygoda.

Na spotkaniu omówiono szczegóły przeprowadzenia trasy przez Olsztyn, w dwóch wariantach, odcinek niesprawdzony Prejłowo – Skajboty, Pan Arczak zachęcał do podłączenia szlaku do już istniejących np. w miejscowości Bartąg, oraz przedstawił kilka koncepcji terminowych uruchomienia szlaku. Zadeklarował również chęć oznakowania szlaku( jak się okazuję do tego potrzebna jest odpowiednia pogoda i oznakować można ok. 5km dziennie), pokazał też zdjęcia tablic informacyjnych już istniejących szlaków. Rozważyliśmy opublikowanie broszur informacyjnych przed oficjalnym otwarciem szlaku. Ok. 10-04-2013 w samym środku szlaku odbędzie się Międzynarodowe Święto Lasu – okolice WÓJTOWA – decyzją naszą jest wyprzedzenie tego Święta, aby odbyło się już na szlaku! Ustalono iż każdy ( odpowiedzialny za swój odcinek) dostarczy Panu Arczakowi ostateczną mapę w odpowiedniej skali, aby można stworzyć całość na jednym arkuszu. Pan Żywicki zapewnił, że krótkie odcinki w Gminie Barczewo wymagające poprawy zostaną wykonane na koszt Gminy. Nie został zinwentaryzowany odcinek leśny w Gminie Purda( brak warunków meteo). Powoli również wkraczamy w sferę finansową i ustaliliśmy że; 1km oznakowania trasy kosztuje ok. 150-, jedna broszura informacyjna ok. 1,50 Mówiliśmy też o stworzeniu subkonta pod SWW i rozpoczęciu gromadzeniu środków. Sprawę broszur wstępnie zapewnia Nadleśnictwo Olsztyn ok.10000,- Jakub Żywicki na się zająć zgraniem spraw map do następnego spotkania organizacyjnego. Jak pogoda pozwoli Jakub Żywicki i Adam Perczyński mają oznaczyć brakujący odcinek. Termin następnego spotkania 14-01-2014 godzina 13 w Sali konferencyjnej Banku.