Pomiń menu

Nasz mały sukces:)

Nasz wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

W najbliższym czasie otrzymamy pisemną odpowiedź na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Ale już dziś otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został zaopiniowany pozytywnie i na następnej Sesji Rady Gminy Płużnica zostanie wyłoniona komisja statutowa. Członkowie komisji przygotują zmiany do statutu gminy tak aby uwzględnić możliwość składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.