Pomiń menu

Kawiarnia obywatelska i warsztaty przyszłościowe!

Nadrabiamy nasze zaległości względem maszglos.pl. W natłoku pracy prawie zapomnieliśmy powiedzieć Wam o naszym projekcie "Porozmawiajmy o mieście!", który realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja Bre Banku, podczas którego często mówiliśmy o masz głosie...

Rozmowa o mieście jest najlepszym pretekstem do spotkania – w Radomiu 9 grudnia oraz 8 stycznia w Czytelni Kawy ponad 30 osób wspólnie dyskutowało o przyszłości swojej małej ojczyzny w postaci warsztatów przyszłościowych. Na zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele wielu instytucji i organizacji prężnie działających w Radomiu, m.in.: Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych, VI Liceum Ogólnokształcącego, Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia, szkolnych samorządów uczniowskich, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego, stowarzyszenia Biegiem Radom i wielu innych. Praca warsztatowa przebiegała w grupach:

1)     Seniorzy: dr Leszek Wianowski – Uniwersytet Trzeciego Wieku UTH.

2)     Nauczyciele/naukowcy: Remigiusz Kutyła – VI Liceum Ogólnokształcące.

3)     Organizacje społeczne: Kamila Kapciak – SCM Arka.

4)     Sport: Rafał Kramer – Stowarzyszenie Biegiem Radom!

5)     Młodzież: Przemysław Pięta – Parlament Młodzieży Miasta Radomia.
Pierwsze – warsztaty przyszłościowe odbyły się 9 grudnia. Tematem pracy warsztatowej był rozwój naszego miasta. Mieszkańcy przyjmowali różne perspektywy i przedziały czasowe – od roku do przyszłości naprawdę dalekiej. Warsztaty przyszłościowe mają ściśle ustrukturyzowany przebieg i składają się z 4 głównych faz:

a)     Faza przygotowawcza – w jej trakcie grupa zapoznała się ze sobą oraz zaznajomiła się z regułami spotkania.

b)     Faza krytyki – podczas tej części warsztatu uczestnicy wspólnie wypunktowali negatywne aspekty Radomia, określając słabe strony, problemy i niedoskonałości, które należy rozwiązać.

c)      Faza utopii – w trakcie tej fazy zadaniem uczestników było zbudowanie wspólnej, utopijnej wizji, która odpowiadałaby na wszystkie potrzeby, rozwiązywałaby zidentyfikowane wcześniej problemy, była „światem idealnym”.

d)     Faza realizacji – jej celem rozpisanie „rozpisanie” stworzonych wizji na konkretne działania. Planowane przedsięwzięcia i kroki powinny bazować na dostępnych zasobach, określać kto i jak powinien dane działanie zrealizować
[źródło: www.partycypacjaobywatelska.pl].

Wybrane cztery pomysły – Problem autobusów nocnych i podmiejskich, ścieżki biegowe i rowerowe, Oferta zajęć dla seniorów, Płatne zajęcia poza lekcyjne dla nauczycieli – nad którymi szerzej pochyliliśmy się podczas kawiarni obywatelskiej 8 stycznia. Praca przebiegała bez podziału na grupy, wszyscy na równi mogli wypowiadać się i oceniać dane inicjatywy. Oprócz tego każdy miał czas na wniesienie nowych pomysłów oraz dyskusji nad nimi. Każdy wypełnił mapę problemów Radomia. Nieformalne spotkanie, gdzie uczestnicy dyskutują między sobą na ważne dla nich tematy, w tym przypadku rozmawiać będziemy o przyszłości Radomia oraz o inicjatywach wypracowanych na warsztatach przyszłościowych.  Wszystkie pomysły zebrane zostały w jeden dokument i przesłane do instytucji wymienionym (m.in. do Urzędu Miasta oraz MZDIK).

Na stołach podczas warsztatów nie zabrakło Kart Praw Mieszkańców oraz Narzędziowników. Wszyscy zostali poinformowani o idei Masz głos, a specjalnie w ramach realizacji zadania Dostępni samorządowcy, na spotkania zaprasiliśmy radnych i Wiceprezydenta.