Pomiń menu

Mamy pisemną odpowiedź na wniosek.

Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź na nasz wniosek dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Na następnej Sesji Rady Gminy wyłoniona zostanie komisja statutowa. Członkowie Młodzieżowej Rady zostali zaproszeni do współpracy nad zmianami w statucie. Poproszono nas o zaproponowanie zmian do Statutu a w szczególności podanie propozycji ilości mieszkańców gminy, którzy mogliby wystąpić z obywatelska inicjatywą uchwałodawczą. Gmina nie wyklucza przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach tego zadania.