Pomiń menu

Inicjatywa Lokalna w Rabce-Zdroju – drugie pismo

Inicjatywa Lokalna w Rabce-Zdroju złożyliśmy drugie pismo.

Rabka-Zdrój,28.03.2014

Szanowna Pani

Przewodnicząca Rady Miejskiej Rabka-Zdrój

Maria Górnicka Orzeł

 

Wniosek o podanie statusu wniosku o Inicjatywę Lokalną

 Szanowna Pani,

Prosimy o udzielenie odpowiedzi drogą pisemną :

1)      Jaki jest stan wniosku o Inicjatywę Lokalną ,złożonego 24 stycznia 2014 ? I na jakim etapie uchwałodawczym się znajduje ?

2)      Jaki jest przewidywany termin uchwalenia Inicjatywy Lokalnej przez Radę Miejską ?

Wniosek o uchwalenie Inicjatywy Lokalnej skierowaliśmy na ręce Pani Przewodniczącej 24 stycznia 2014.  Od jego złożenia minęły ponad dwa miesiące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkiem organu stanowiącego w naszej gminie- Rady Miasta jest uchwalenie inicjatywy lokalnej.  Nieuchwalenie inicjatywy lokalnej od 2010 roku jest złamaniem obowiązujących przepisów prawa.

Warte jest podkreślenie zapisu z nowej Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020, przyjętej przez Radę Miejską jednogłośnie:

Str.68- zahamowania odpływu kapitału ludzkiego, poprzez podniesienie jakości życia na terenie Rabki-Zdroju

Str.70 – Warto także zwrócić uwagę na docenienie zaangażowania szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego w budowanie nowej wizji rozwoju Rabki-Zdrój. Wydaje się, iż szerokie otwarcie się na pobudzanie aktywności swoich mieszkańców i zachęcanie ich do włączania się w procesy rozwojowe może być jednym z kluczy do sukcesu Rabki-Zdrój w najbliższym dziesięcioleciu.

Chcemy podkreślić gotowość przedstawienia istoty Inicjatywy Lokalnej na komisji problemowej Rady Miasta, co podkreślaliśmy kilkukrotnie  w kontaktach z sekretariatem Rady.

Z Poważaniem

Wójtowicz Mateusz