Pomiń menu

Prace Komisji Statutowej – zakończone.

Uczestniczyliśmy w pracach Komisji Statutowej, która opracowała zmiany do Statutu Gminy Płużnica.

W statucie umieszczono zapis o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. W Gminie Płużnica taką inicjatywę będzie mogło zgłosić 50 mieszkańców. W pracach Komisji wzięło udział 9 osób, w tym dwóch przedstawicieli MRG. Nasza inicjatywa, którą rozpoczęliśmy jesienią minionego roku zakończyła się pomyślnie. O zmianach w statucie informujemy na stronie gminy oraz przygotowujemy informującą ulotkę do lokalnej gazety „Informator Płużnicki”.