Pomiń menu

A prace nie ustają…

12 marca 2014 roku zbiera się Komisja Statutowa, która zajmie się proponowanymi zmianami do Uchwały Rady Gminy Płużnica Nr VIII/66/03 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Płużnica.

Zmiany do statutu zaproponowała MRG składając wniosek o wpisanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W pracach będą uczestniczyć przedstawiciele młodzieżowej rady. Będą również przeprowadzone konsultacje społeczne związane z proponowanymi zmianami, w które członkowie młodzieżowej rady będą włączeni. O wynikach naszego działania będziemy informować na bieżąco.