Pomiń menu

Trzeci raz w akcji:)

Wybraliśmy zadanie Nasza gmina, nasza sprawa. Tym razem postaramy się zachęcić mieszkańców Gminy Płużnica do tego aby jeszcze bardziej angażowali się w sprawy gminy. Liczymy na owocną współprace z UG oraz mieszkańcami.