Pomiń menu

Budżet Obywatelski – kolejne spotkanie

Miasto idealne jest na drodze do wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, prace nad jego regulaminem postępują.

W dniu dzisiejszym (tj. 28.04.) prezes Stowarzyszenia „Projekt-Europa” Barbara Kolbus odbyła kolejne spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Zamość – Tomaszem Kossowskim, którego tematem było wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Zamościu.

Dzisiejsze potkanie jest bezpośrednim wynikiem udziału stowarzyszenia w akcji masz głos, masz wybór. Pozyskane informacje nt. idealnego modelu funkcjonowania budżetu obywatelskiego w polskiej rzeczywistości podczas weekendowego szkolenia przeprowadzonego przez Darka Kraszewskiego, prezes stowarzyszenia przekazała na spotkaniu Wiceprezydentowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Już na tym etapie projektowania regulaminu urzędnicy przyjęli ze zrozumieniem proponowane uwagi. Rozmowa była dynamiczna i pełna argumentów za i przeciw wprowadzaniu pewnych rozwiązań przedstawianych przez obie strony. Na ten moment jest zgoda po stronie urzędu m.in. na zapis, iż wnioski do budżetu obywatelskiego będą mogli zgłaszać wszyscy mieszkańcy Zamościa bez względu na wiek, a tym samym nie będzie łamany Kodeks Cywilny, ustawa o samorządzie gminnym oraz wcześniej przyjęta uchwała Rady Miasta Zamość w sprawie konsultacji społecznych. Jest to bardzo ważne przede wszystkim z punktu widzenia dzieci i młodzieży, które mają wiele ciekawych pomysłów wartych realizacji. Ponadto szansa czynnego uczestniczenia w zadaniu jakim jest budżet obywatelski daje im możliwość nauki funkcjonowania samorządu. Wiceprezydent zadeklarował również powstanie w niedalekiej przyszłości Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, którego zadaniem będzie praca nad jego regulaminem, który będzie zmieniał się wraz z potrzebami mieszkańców, które będą mogli właśnie do tego organu zgłaszać, jak również poprzez monitoring oraz prowadzoną ewaluację.

Przed nami kolejne spotkania, akcja informacyjno-edukacyjna oraz konsultacje społeczne wypracowanego przez urzędników regulaminu przy naszym wsparciu.