Pomiń menu

Dołączyliśmy do zadania „Lokalne konsultacje”

Stowarzyszenie dołączyło do zadania "lokalne konsultacje". Mamy nadzieję, ze uda nam się w większym stopniu otworzyć władzę gminną, na słuchanie opinii mieszkańców i że uda się poszerzyć wiedzę urzędników, by na stałe zagościły konsultacje w naszej gminie. Ważne by przekonać urząd, że konsultacje, to nie tylko fasadowa legitymizacja ich działań, ale że jest to narzędzie, które pozwoli  im lepiej zarządzać i podejmować lepsze decyzje. Że warto nieraz włożyć dodatkowy wysiłek i ponieść koszty, bo podjęte wspólnie z mieszkańcami decyzje są trwalsze i lepsze. Pozdrawiamy