Pomiń menu

„Masz głos, masz wybór” – portal Infoskawina.pl dołączył do akcji!

„Masz głos, masz wybór” – portal Infoskawina.pl dołączył do akcji!

___IMG_6017Portal www.infoskawina.pl bierze udział w ogólnopolskim programie „Masz głos, masz wybór” organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego. Jego celem jest „zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Przekonanie ich, że udział w sąsiedzkiej inicjatywie bądź w lokalnych konsultacjach jest równie ważny jak podejmowanie odpowiedzialnych i świadomych decyzji w czasie wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego”.

O akcji można przeczytać na stronie Masz Głos Masz Wybór

W tegorocznej akcji przedstawiciele gmin z całej Polski podejmują na swoim „podwórku” inicjatywy, które mają służyć okolicy i społeczności lokalnej w ramach poniższych działań:

  1. Budżet obywatelski
  2. Dostępni samorządowcy – podsumowanie kadencji
  3. Głosuj świadomie
  4. Lokalne konsultacje
  5. Nasza gmina, nasza sprawa
  6. Wybory dla każdego

Portal Infoskawina.pl realizuje zadanie pt. „Głosuj świadomie”.

2014 to rok wyborów: europejskich oraz samorządowych. Będziemy zatem zbierać informacje o kandydatach startujących do władz w naszej gminie i rozpowszechniać je wśród mieszkańców.

Jakie doświadczenie mają parlamentarzyści, co deklarują w oświadczeniach majątkowych i rejestrach korzyści, jak głosują w Sejmie, jakie poglądy mają kandydaci w wyborach, czy są dostępni dla wyborców, itp. – obywatel i wyborca ma prawo to wiedzieć.

Będziemy analizować programy wyborcze kandydatów, pytać o ich plany, czy znają potrzeby mieszkańców i jakie działania chcą podjąć. Zdobytą wiedzą będziemy dzielić się z mieszkańcami, zachęcając ich do świadomego wyboru. Tak, aby głosowanie przestało być grą w totka, a stało się przemyślaną decyzją, poprzedzoną zdobytą wiedzą i przekonaniem o preferowanych przez siebie kandydatach.

W ramach działania prowadzona będzie wśród mieszkańców gminy Skawina kampania informacyjna, a jej przebieg będzie można śledzić na portalu infoskawina.pl. W najbliższym czasie będzie organizowane pierwsze spotkanie mieszkańców gminy. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z tą inicjatywą i serdecznie zapraszamy na spotkanie. Wasze pytania prosimy kierować na adres: [email protected]

Realizacja działania „Głosuj świadomie” jest monitorowana przez Stowarzyszenie 61 m.in. poprzez serwis obywatelski www.mamprawowiedziec.pl .

W ubiegły weekend 25 – 27 kwietnia 2014 r. w Falentach pod Warszawą odbyło się pierwsze szkolenie uczestników projektu.