Pomiń menu

Budżet Obywatelski – kolejne spotkanie

Zamość jest na drodze do wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, prace nad jego wdrożeniem postępują.

W dniu wczorajszym (tj. 6.05.) prezes Stowarzyszenia „Projekt-Europa” Barbara Kolbus odbyła kolejne spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Zamość – Tomaszem Kossowskim, którego tematem była organizacja szkolenia dla radnych, przewodniczących osiedli oraz wszystkich mieszkańców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu materii budżetu obywatelskiego. Głównym prelegentem podczas spotkania będzie Dariusz Kraszewski, ekspert Fundacji Batorego.

Podczas spotkania pani prezes przekazała panu Wiceprezydentowi publikację Instytutu Obywatelskiego Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi autorstwa Wojciecha Kębłowskiego.

Publikacja ta będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych podczas planowanego szkolenia oraz podczas Święta Samorządu Lokalnego.