Pomiń menu

Spotkanie w sprawie warsztatów dla organizacji pozarządowych

Dnia 13 maja 2014 r. Stowarzyszenie TŁOK uczestniczyło w pierwszym spotkaniu grupy roboczej przygotowującej XI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Urzędu Miasta. Na spotkaniu zaproponowano aby w ramach forum zorganizować panel dyskusyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, na którym zostanie poruszona kwestia udziału i aktywności NGO w toruńskich konsultacjach społecznych. Podobny temat zgłosiła Fundacja „Stabilo”. Stąd podjęto decyzję o wspólnym przygotowaniu warsztatu. propozycja ta została przyjęta. Nie wyrażono jednak zgody na dystrybucję ulotek promujących akcję. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali poinformowani że warsztaty odbędą się w ramach Akcji Masz Głos Masz Wybór.