Pomiń menu

18.06.2014 r

Ankieta na potrzeby stworzenia Strategii Rozwoju Miasta Bełchatów w latach 2014-2020

Wczoraj po interwencji Alicji Skrzypiec na stronie internetowej www.belchatow.pl pojawiła się ankieta  potrzeby stworzenia Strategii Rozwoju Miasta Bełchatów w latach 2014-2020.

Ankiety w załączeniu

Oto treść strony internetowej:

Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022

Rozpoczęły się prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022”. Opinia mieszkańców jest kluczowa dla opracowania tego dokumentu dlatego Prezydent Marek Chrzanowski zwraca się z prośbą o udział w badaniu ankietowym. Jego celem jest zebranie informacji o ważnych dla mieszkańców działaniach i inicjatywach, które powinny być podjęte przez samorząd dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta oraz ciągłej poprawy warunków życia Mieszkańców. Wypełnienie kwestionariusza zajmie tylko kilka minut.

>>> WYPEŁNIJ ANKIETĘ <<< 

Ankietę można wypełnić również w wersji tradycyjnej – formularze i specjalne urny, do których można wrzucić ankietę umieszczone są w następujących miejscach:
– Szkoła Podstawowa nr 4,
– Szkoła Podstawowa nr 5,
– Szkoła Podstawowa nr 13,
– Publiczne Gimnazjum nr 4,
– Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
– Szkoła Podstawowa nr 3,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,
– Miejskie Centrum Kultury
– Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
– Urząd Stanu Cywilnego
– Urząd Miasta Bełchatowa

Dodatkowo ankiety rozdawane będą przy kościele na ul. Popiełuszki, po Mszach Św. w dniu 22 czerwca.