Pomiń menu

23.06.2014 godzina 12.15.

Wizyta u sekretarza Miasta Artura Kurzeja

Rozmowa na temat konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwoju miasta. Zał_16_Załącznik nr 2 - str. 2zał_13_Zarządzenie Nr 50-str. 2zał_14_Załącznik nr 1