Pomiń menu

Budujemy łódzką koalicję Masz Głos!

16 listopada tego roku będziemy wybierać radnych i radne oraz prezydenta naszego miasta. To dobra okazja, by łódzkie NGO włączyły się do debaty o przyszłości miasta. Mając świadomość tego, jak ważne jest dobre przygotowanie się do tego wydarzenia proponujemy, aby rozpocząć je już teraz. Wspólnie.

logo

W 2010 roku, w czasie poprzednich wyborów samorządowych, wysiłkiem części łódzkiego środowiska pozarządowego udało się zorganizować w naszym mieście dwie debaty prezydenckie – przed pierwszą a także przed drugą turą wyborów prezydenckich. Dzięki temu wiele spraw ważnych dla środowisk pozarządowych stało się tematem politycznej dyskusji przed wyborami. Część z postulatów NGO stała się także elementami programów wyborczych kandydatów. Jeśli chcemy realnych zmian w Łodzi to budowanie świadomości decydentów jest kluczowe. Bez naszej aktywności wiedza o łódzkich problemach, wyzwaniach i możliwych rozwiązaniach często zostaje tylko w naszych głowach i w naszych organizacjach. Wykorzystajmy zatem szansę, by ważne dla nas idee trafiły do polityków. Działajmy na rzecz tego, aby kandydaci po rozwieszeniu plakatów nie czuli się zwolnieni z obowiązku prezentowania swojej wizji Łodzi, z której powinni być przez mieszkańców rozliczani po wyborach.

Zapraszamy łódzkie środowiska pozarządowe do współpracy. Propozycja polega na przeprowadzeniu dwóch działań.

  1. chcemy ułożyć w miarę zwięzłą ankietę dla kandydatów na prezydenta oraz radnych, następnie przekazać je komitetom wyborczym, zebrać odpowiedzi i je upublicznić. Takie działanie udało nam się przeprowadzić z sukcesem podczas poprzedniej kampanii wyborczej.
  2. chcemy, by każda z zainteresowanych współpracą organizacji przygotowała propozycję 5 pytań ze swojego zakresu tematycznego, które chciałaby zadać zarejestrowanym kandydatom. Spośród tych pytań wspólnie wybierzemy z każdej dziedziny te, które padną w czasie debaty.

Do zatwierdzonych kandydatów w wyborach prezydenckich rozsyłamy z wyprzedzeniem zagadnienia, aby mieli szansę się przed debatą przygotować i przemyśleć swoje odpowiedzi a następnie na oczach mieszkańców oraz mediów odpytujemy. Taki start kampanii wyborczej to dobry punkt wyjścia do dalszych dyskusji na temat wizji naszego miasta. Chcemy by łodzianie mieli szansę podjęcia świadomego wyboru przy urnie, zgodnego z własnymi przekonaniami. Ponadto sądzimy, że wzmocni to pozycję organizacji pozarządowych w oczach kandydatów.

Aby podjąć skuteczne działania musi powstać jak najszersza koalicja łódzkiego środowiska pozarządowego – tylko w grupie stanowimy realną siłę, której nie będzie mógł bez szkody zignorować żaden kandydat liczący się w najbliższych wyborach. Dlatego liczymy na odzew łódzkich organizacji.

Zainteresowane współpracą organizacje prosimy o informacje w jakim zakresie mogą się włączyć w proponowane powyżej działania. Deklaracje włączenia się do projektu prosimy o przesyłanie do 30 czerwca 2014 na adres [email protected]. Do zainteresowanych prześlemy dalsze informacje.