Pomiń menu

Do końca czerwca można składać wnioski do SBO

Tylko do końca czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wnioski można składać według nowych zasad: http://www.slupsk.pl/gospodarka/dokumenty/3151.html
Zasady te zostały wypracowane podczas konsultacji z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi (odbyły się w marcu br.). Nasze stowarzyszenie również brało w nich udział. 13 uwag zostało uwzględnionych: (http://www.slupsk.pl/gospodarka/dokumenty/3147.html). Do budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania o charakterze infrastrukturalnym i społecznym należące do zadań własnych miasta na prawach powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Wartość zadania infrastrukturalnego nie może przekroczyć 300 000 zł brutto, zadania społecznego – 50 000 zł brutto.

Zgodnie z nowymi zasadami został powołany zespół złożony z przedstawicieli Urzędu Miasta, Radnych, NGO i mieszkańców. Do zadań Zespołu będzie należało ostateczne zatwierdzenie weryfikacji wniosków złożonych przez mieszkańców oraz przygotowanie listy zadań do budżetu obywatelskiego, które zostaną umieszczone na kartach do głosowania i poddane pod głosowanie. Wśród członków zespołu są również członkowie naszego stowarzyszenia.

Do końca czerwca można składać oferty na wykonanie robót rewitalizacyjnych w parku Powstańców Warszawskich w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Prace rewitalizacyjne mają potrwać do dwóch miesięcy. Wymianie ulegnie nawierzchnia, infrastruktura podziemna, w tym deszczowa (szczegóły: http://www.zimslupsk.com/index.php?id_category=71). Zwiększona zostanie ilość ławek, koszy na śmieci i lamp.Jest to też efekt naszej ubiegłorocznej inicjatywy lokalnej. Mamy nadzieje, że do końca września będziemy mogli podzielić się zdjęciami odnowionego parku 🙂 A tymczasem inicjatywa trwa dalej i organizujemy wydarzenia plenerowe w parku.