Pomiń menu

Dofinansowanie projektu Pozytywni i Aktywni.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu uzyskało dofinansowanie projektu Pozytywni i Aktywni w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014. Obecnie jesteśmy w trakcie negocjowania uzyskanej dotacji.

Projekt realizujemy w obszarze Aktywni obywatele, działanie -Zwiększenie wpływu obywateli na polityki publiczne. Zadanie jest jednoroczne.

Zadanie publiczne , które chcemy zrealizować w ramach projektu ma na celu aktywizację społeczeństwa w decydowaniu o ważnych sprawach publicznych i zwiększenie partycypacji obywateli w życiu lokalnym. Chcemy pobudzić społeczeństwo do działania i wpływania na rozwój Miasta Słupsk i regionu.

W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie opinii publicznej mieszkańców Miasta Słupsk, spotkania-konferencje, utworzony zostanie portal informacyjny o tematyce obywatelskiej. W ramach projektu uruchomione zostaną także porady prawne i obywatelskie, dzięki którym zwiększony zostanie dostęp do wiedzy mieszkańców oraz osób działających w sektorze NGO.

Wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne jest priorytetem w naszym projekcie. Uzupełnieniem projektu jest akcja Masz Głos Masz Wybór, działanie Dostępni Samorządowcy- podsumowanie kadencji Fundacji Batorego do którego przystąpiliśmy w tym roku.