Pomiń menu

Działania w pełni

W ramach zadania "lokalne konsultacje" przygotowujemy się do ewaluacji słupskich konsultacji.

Od lipca będziemy przeprowadzać ankietę wśród uczestników słupskich konsultacji dotyczącą jakości partycypacji, będziemy obserwować trwające i nadchodzące procesy. Będziemy również przeprowadzać wywiady z animatorami konsultacji dotyczących szans i zagrożeń. Grupa robocza kończy właśnie budować powiększony indeks partycypacji – narzędzie, dzięki któremu będzie można w prosty sposób ocenić jak samorząd włącza mieszkańców do procesów decyzyjnych.

Nawiązując do zeszłorocznego zadania: inicjatywa lokalna  mamy dobre wieści! Prace rewitalizacyjne dzięki akcji zakończą się w sierpniu br.