Pomiń menu

Fundacja Kwadrat – Sprawozdanie cząstkowe z realizacji działania Głosuj świadomie!

Akcja Masz Głos, Masz Wybór 2014

Od roku Fundacja realizuje projekt własny  „Rodzina – diagnoza lubelska” skierowany do młodzieży 16-19 lat http://www.fundacjakwadrat.eu/rodzina/index.php którego celem jest zbadanie wyobrażeń o rodzinie młodego pokolenia mieszkańców Lubelszczyzny oraz – na tej podstawie – próba określenia optymalnego modelu rodziny gwarantującego jej trwałość jak też ładu społecznego otoczenia mającego sprzyjać decyzjom o jej założeniu.

Nasze badania panelowe przeprowadziliśmy na reprezentatywnej próbie 100 osobowej. Osiągnięte wyniki pozwalają na sformułowanie wniosków warunkujących decyzje o założeniu i modelu funkcjonowania rodzin naszych respondentów. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na postulaty skierowane do przyszłych władz samorządowych.

Aktualnie Fundacja opracowuje zestaw pytań zmierzających do ustalenia na ile wizja przyszłości młodego pokolenia jest zgodna z zamierzeniami samorządowców. Pytania zostaną skierowane do kandydatów po ukonstytuowaniu się list wyborczych. Dodatkowo do dyspozycji przyszłych władz pozostaną wyniki naszych badań które niebawem opublikujemy w witrynie projektu.

DIAGNOZA