Pomiń menu

MÓJ GŁOS / MÓJ REJON / MOJE MIASTO – Puławski budżet obywatelski na 2015 rok

Masz pomysł na pozytywną zmianę w otoczeniu swojego miejsca zamieszkania? A może chciałbyś zaproponować projekt służący wszystkim Puławianom?

Teraz jest to możliwe!

PREZYDENT MIASTA PUŁAWY i RADA MIASTA PUŁAWY
zapraszają mieszkańców Puław do udziału
w II edycji „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY”

Budżet obywatelski polega na wyodrębnieniu w ramach całej puli budżetu miasta części środków finansowych, o przeznaczeniu których decydują w głosowaniu mieszkańcy. Budżet obywatelski jest narzędziem demokracji bezpośredniej, podobnie jak np. konsultacje społeczne, natomiast różnica między nimi polega na tym, że w przypadku budżetu obywatelskiego decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące. Budżet obywatelski pozwala na budowanie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększanie wpływu mieszkańców na pozytywne zmiany w ich otoczeniu. Mieszkańcy Puław mają możliwość zaprezentowania własnych propozycji przeznaczenia części gminnych środków budżetowych, uczestniczenia w określaniu priorytetowych inwestycji poprzez głosowanie oraz do większej roli w kontroli wydatków publicznych.

Cel i korzyści wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Puławach:
• wzmacnianie wśród puławian postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za miasto,
• bardziej efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, poprzez identyfikację najistotniejszych potrzeb mieszkańców Puław,
• pozytywny wpływ na integrację społeczności lokalnej i wspieranie wspólnoty samorządowej,
• podniesienie poziomu społecznego zaufania do lokalnych władz,
• zwiększanie przejrzystości samorządu terytorialnego,
• włączanie Puławian w proces sprawowania władzy w samorządzie i współdecydowania o zmianach w swoim otoczeniu.

W roku 2014 wprowadzonych zostało kilka istotnych zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Puław po raz pierwszy mogą zgłaszać oprócz projektów o charakterze lokalnym, również projekty ogólnomiejskie. Ponadto po raz pierwszy Puławianie będą mogli zagłosować na wybrane przez siebie projekty lokalne i ogólnomiejskie nie tylko w sposób tradycyjny w siedzibie Urzędu Miasta, ale również za pośrednictwem internetu.

Kwota przewidziana w budżecie Miasta Puławy na rok 2015 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim wynosi ogółem 1 mln 700 tys. zł., w tym:

• 1 mln 200 tys. zł na projekty lokalne tj. 300 tys. zł na każdy z czterech rejonów miasta,
• 500 tys. zł na projekty ogólnomiejskie.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Puław do aktywnego udziału w tworzeniu
budżetu obywatelskiego w naszym mieście, w szczególności zapraszamy do zgłaszania projektów, udziału w spotkaniach informacyjnych oraz głosowaniu.

Pytania i szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego uzyskacie Państwo w Wydziale Programowania Inwestycji UM Puławy, pok. 236 tel. (0-81) 814-586-111, pok. 209 tel. (0-81) 814-586-110, 814-586-109 lub [email protected]

Więcej na BIP