Pomiń menu

Można zgłaszać projekty do zamojskiego Budżetu Obywatelskiego!

Do 15 lipca br. przyjmowane będą przez Urząd Miasta Zamość wnioski mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego. Informację na ten temat wszyscy zainteresowani znajdą m.in. na stronie miasta, jak i na stronach wielu lokalnych mediów.

Stowarzyszenie „Projekt-Europa” zachęca wszystkich mieszkańców do składania wniosków w ramach BO. Inicjuje działania, rozmawia o pomysłach na zmiany. Przypomina o uciekającym terminie zgłaszania propozycji. 

Poniżej przytaczamy informację ze strony miasta Zamość (http://www.zamosc.pl/news/2171/1/mozna-zglaszac-wnioski-do-zamojskiego-budzetu-ob.html):

„Od 18 czerwca przyjmowane są wnioski – propozycje mieszkańców do Zamojskiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet obejmuje 16 osiedli mieszkaniowych z terenu miasta Zamość. Każde z nich otrzymało do zadysponowania po 100 tys.zł. Na co je wydać? O tym zdecydują sami mieszkańcy. Jednak zanim to się stanie, pierwszym krokiem jest zgłoszenie pomysłu-projektu inwestycji. Może to zrobić minimum 10 mieszkańców Miasta Zamość. 

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa się na formularzu zgłoszenia projektu do zarządów właściwych osiedli, Biura Obsługi Interesanta UM lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza na adres: [email protected]. Formularz można pobrać ze strony www.budzetobywatelski.zamosc.pl oraz w wersji wydrukowanej w Biurze Obsługi Interesanta i siedzibie zarządu osiedla. 

Projekt może dotyczyć wyłącznie osiedla, w którym zamieszkuje zgłaszający mieszkaniec miasta. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 100 tys.zł.na jedno osiedle (określonej w § 2 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość). Co ciekawe, istnieje możliwość łączenia środków z poszczególnych osiedli. Warunkiem niezbędnym jest podpisanie w tej sprawie porozumienia przez właściwe Zarządy Osiedli i dostarczenie go na 5 dni przed terminem zgłaszania wniosków do Prezydenta Miasta Zamość.

Wypełniony formularz projektu składa się w terminie do 15 lipca. Decyduje data wpływu. Wszelkich informacji odnośnie kosztów realizacji danego projektu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych ul. Pereca 12, 22-400 Zamość lub pod nr telefonu (84) 6384784 . 

O czym należy pamiętać? O tym, że inwestycja nie może przekroczyć kwoty 100tys.zł., a teren, na którym powstaje, musi należeć do Miasta Zamość. Można to sprawdzić w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość lub pod nr telefonu (84) 6772489. Można zgłosić więcej niż jeden projekt do realizacji. Mieszkańcy mogą proponować na przykład remont kilku odcinków chodnika lub budowę dwóch placów zabaw, pod warunkiem, że wartość wszystkich zadań łącznie nie może przekroczyć 100 tys.zł. W przygotowaniu kosztorysu pomaga Wydział Inwestycji, Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych (telefon: 84 6384784).”