Pomiń menu

Otrzymaliśmy Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP

27 maja podczas Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Gmina Płużnica otrzymała Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP za opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania terenu nad jeziorem w Ostrowie.

Prezydent1Prezydent6Społeczna koncepcja powstała dzięki przystąpieniu MRG do Akcji Masz Głos Masz Wybór. W ramach akcji wykonaliśmy zadanie Wspólna przestrzeń, gdzie koordynatorem była Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.

Dzięki bardzo dobrej koordynacji, dużego zaangażowania członków MRG, władz gminy oraz mieszkańców powstała społeczna koncepcja, która została doceniona przez Kapitułę Fundacji Batorego i MRG wraz z UG otrzymała nagrodę Super Samorząd w 2012 roku. Teraz została doceniona drugi raz i Gmina Płużnica otrzymała Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Najbardziej cieszy nas kategoria w której otrzymaliśmy nagrodę – Wspólnota Obywatelska, ponieważ świadczy ona o tym, że zarówno władze jak i mieszkańcy naszej gminy umieją ze sobą współpracować i traktują się po partnersku.

Dziękujemy Fundacji Batorego za Akcję i stwarzanie warunków do angażowania lokalnej społeczności, natomiast Pracowni Zrównoważonego Rozwoju za wspaniałą współpracę.