Pomiń menu

Promujmy dobre praktyki naszych gmin!

FIRR prowadzi nowy portal internetowy, na którym promowane są innowacyjne, wyjątkowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w polskich gminach. Zapraszamy do zgłaszania swoich miejscowości w Bazie Dobrych Praktyk!

Baza Dobrych Praktyk (bazadobrychpraktyk.org.pl) stworzona przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego ma na celu zapewnienie pełnej informacji o działaniach jednostek administracji publicznej na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizacji zawodowej i społecznej.

Baza pełni funkcje edukacyjne i promocyjne, w celu wywołania pozytywnej zmiany w polityce na rzecz osób niepełnosprawnych. Taki ogólnodostępny przegląd projektów na rzecz osób niepełnosprawnych zmobilizuje samorządy do podejmowania nowych i lepszych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. To oznacza w konsekwencji bogatszą ofertę kierowaną lokalnie do tej grupy osób – usprawnienie usług samorządowych (edukacja, transport, informacja, dostęp do obiektów użyteczności publicznej itd.), które dotyczą osób niepełnosprawnych. Informacje pozyskane w ten sposób umożliwiają analizę jakościową działań tych jednostek oraz poddanie ich ocenie obywateli – wszystkich użytkowników Internetu zainteresowanych tą problematyką.

Do tej pory zarejestrowano w BDP prawie 200 dobrych praktyk! Zachęcamy także uczestników akcji „Masz głos, masz wybór” do pochwalenia swoich gmin! Może jakieś działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami były Waszą inicjatywą? A może Wasza gmina stała się (lub stanie się) przykładem dla innych samorządów?

Umieszczenie projektów w Bazie to doskonała okazja do promocji naszych gmin i lokalnych inicjatyw.

Baza Dobrych Praktyk jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

bazadobrychpraktyk.org.pl