Pomiń menu

Pytamy, ankietujemy – zbieramy informacje od mieszkańców gminy.

Jesteśmy na etapie przeprowadzania diagnozy społecznej. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób.

Zwróciliśmy się do młodzieży gimnazjalnej z prośbą aby wypowiedziała się na temat gminy, jej rozwoju i problemach jakie dostrzegają w miejscu zamieszkania. Młodzież za pomocą wlepek tworzyła plakat mapy myśli. Tą samą metodą pytaliśmy młodzież ze Szkoły Podstawowej. Oprócz tego spotkaliśmy się z paniami z Uniwersytetu III Wieku, które odwiedziliśmy podczas zajęć artystycznych, mimo zajęć  panie bardzo chętnie wypełniły ankiety.  3 czerwca odwiedziliśmy  Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gdzie przez kilka godzin ankietowaliśmy klientów obydwu instytucji. Nie zapomnieliśmy o pracownikach tychże placówek, którzy także wyrazili swoje opinie na przygotowanych ankietach. Uzyskaliśmy informacje od pracowników Towarzystwa  Rozwoju Gminy Płużnica oraz nauczycieli. Przed nami jeszcze sporo  CAM00985CAM00984CAM01002CAM01001CAM01003pracy:)    CAM01000 CAM009951