Pomiń menu

Spotkanie informacyjne na temat II edycji Puławskiego Budżetu Obywatelskiego

7 maja w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” odbyło się spotkanie informacyjne na temat II edycji Puławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel podsumował pierwszą edycję budżetu obywatelskiego i przedstawił stan realizacji projektów, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu. Następnie mieszkańcy mieli okazję wysłuchać wystąpienia doktora Konrada Niklewicza, który podkreślał, że „możemy i powinniśmy być dumni z Puław, które jako pierwsze miasto w regionie i jedno z pierwszych w Polsce wprowadziło dla mieszkańców budżet obywatelski”. Zasady wdrażania II edycji Puławskiego Budżetu Obywatelskiego omówiła przewodnicząca Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Puławy – Teresa Gutowska.
Spotkanie zakończyło się pytaniami od mieszkańców, na które odpowiadał prezydent i pracownicy Urzędu Miasta Puławy.
Szczegółowe informacje, zdjęcia i prezentacja na stronie www.um.pulawy.pl pod banerem BUDŻET OBYWATELSKI