Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe „Dostępni Samorządowcy ” podsumowanie kadencji

Z podjętego zadania udało się przeprowadzić sondaż , porozmawiać z radnymi , zaangażować do prac społecznych wraz z mieszkańcami przy remontach dróg gminnych .

Po przystąpieniu do działania radni  starają się być bardziej aktywni, angażują się bardziej w prace społeczne co mobilizuje mieszkańców do aktywnego udzielania się na rzecz środowiska. Dzięki udziałowi w projekcie w moim sołectwie wyremontowano w czynie społecznym 300 M drogi gminnej , częściowo ogrodzono plac gminny . Do tej pory największym sukcesem jest wprowadzenie funduszu sołeckiego.Pomocnymi  okazali się koledzy i koleżanki sołtysi.Bezpośrednio w projekt jest zaangażowanych 18 osób.