Pomiń menu

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻET OBYWATELSKI

Fundacja Forum Aktywności Obywatelskiej informuje o postępach w sprawie wdrożenia Budżetu Obywatelskiego we Władysławowie

Nazwa organizacji / grupy:Fundacja Forum Aktywności Obywatelskiej

Miejscowość i województwo:Władysławowo, pomorskie

Zespół: ile osób zajmuje się realizacją zadania w Waszej gminie?

Zespół liczy 4 osoby.

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami. Prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęliście aby informować o zadaniu Budżet Obywatelski!, (np. spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyliście, spotkania z przedstawicielami władz, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail).

Skontaktowaliśmy się z radnymi miejskimi, którym przedstawiliśmy koncepcję pracy nad wprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego we Władysławowie.

Nawiązaliśmy kontakt w sprawie współpracy przy Budżecie Obywatelskim z dwoma innymi organizacjami pozarządowymi z terenu Miasta.

Przygotowujemy start portalu www.obywatelwladyslawowa.pl, który będzie głównym miejscem informowanie o naszych działaniach i BO.

Dążymy do poszerzenia naszej grupy o inne osoby, które chciałyby się włączyć w tą akcję.

Praca nad pytaniami do kandydatów. Czy Wasza grupa zaczęła już pracować nad oceną budżetu obywatelskiego w mieście lub wypracowaniem propozycji? Z jakich korzystacie źródeł? Jakie tematy planujecie poruszyć?

Zbieramy informacje o inicjatywach oddolnych, które warto byłoby wesprzeć.

Opis procesu. Opiszcie krótko jak wygląda budżet obywatelski w Waszej gminie, na podstawie zebranych informacji? Jak wyglądają plany dotyczące BO?

Już na jesieni 2014 mamy zamiar przystąpić do sformułowania propozycji konkretnego kształtu Budżetu Obywatelskiego we Władysławowie. Jak dotąd bowiem nie został on wprowadzony.

Propozycje. Czy na obecnym etapie realizacji zadania możecie sformułować już główne rekomendacje do zmian w realizacji lub wdrożenia procesu budżetu obywatelskiego w waszej gminie? Jeśli tak, to jakie?

Chcielibyśmy aby Budżet Obywatelski uwzględniał specyfikę Miasta Władysławowo, przy założeniu wspólnych celów. A więc widzimy konieczność podzielenia wspieranych działań na „centralne” i lokalne – dotyczące poszczególnej miejscowości lub dzielnicy.

Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane z budżetem obywatelskim lub kampanią profrekwencyjną? Opiszcie je krótko. Czy podjęliście jakieś działania na rzecz rozwoju grupy działającej na rzecz budżetu obywatelskiego? Jeśli tak to opiszcie je.

Staramy się zainteresować współpracą lub szerzej formą Budżetu Obywatelskiego organizacje pozarządowe z sąsiednich gmin.

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.

Czy planujecie spotkać się z mieszkańcami Waszej gminy i włączyć ich w przygotowanie pytań do kandydatów? Kiedy? W jakiej formie?

Jakie macie pomysły na rozpowszechnianie informacji o kandydatach wśród mieszkańców? Z jakich form planujecie skorzystać? (np. organizacja debaty, internet, lokalne media, itp.)

Planujemy użyć tradycyjnych form propagowania treści – ulotki, plakaty, aby doprowadzić w skonsultować przygotowywany projekt wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego z jak największą ilością osób. W zależności od zainteresowania przewidujemy 2-3 debaty otwarte.

Współpraca.Jak oceniacie współpracę Urzędu podczas realizacji zadania?

Przedstawiciele lokalnego samorządu wyrazili zainteresowanie powstaniem Budżetu Obywatelskiego we Władysławowie

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.