Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Dostępni Samorządowcy – Podsumowanie Kadencji

gmina Dopiewo

Nazwa organizacji / grupy: Puls Gminy

Miejscowość i województwo: gmina Dopiewo, Wielkopolska

Zespół: 2

Kontakt do koordynatora lokalnegoAgnieszka Wilczyńska [email protected], 535 53 77 22

Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami portalwww.mojedopiewo.pl

 

Kontakt z mieszkańcami i władzami. – założenie grupy „Masz głos masz wybór DOPIEWO” na www.facebook.com/groups/780288255315543/- informacja „zlinkowana” przez wiele osób. Powielona w mailach.

 

– wraz z zainteresowanymi osobami opracowanie ankiety z pytaniami oceniającymi włodarzy gminy Dopiewo http://interankiety.pl/interankieta/ecad0228a4ef2d37a0594c56fb09a420.xml?podglad=1, powielenie jej do maili, na facebooku i na różnych portalach np. www.pulsgminy.pl, www.mojekonarzewo.pl, www.mojedopiewo.pl. Ankieta jest także przeprowadzana osobiście wśród sąsiadów i znajomych osób zaangażowanych.

– publikacja informacji o inicjatywie na 1 stronie miesięcznika Puls Gminy www.pulsgminy.pl/f/attch/2014-05/puls-gminy-2014-05.pdf. Nakład papierowej gazety 5000 tys. egz., internet bez ograniczeń

 

Zbieranie materiałów do raportu podsumowującego kadencjęPrzede wszystkim informacje pozyskujemy poprzez narzędzia internetowe (ankieta, dyskusja) oraz rozmowy z mieszkańcami przy każdej nadarzającej się okazji.

Inne działania. Artykuły na www.pulsgminy.plwww.pulsgminy.pl/kategoria/puls-wyborczy oraz w prasie www.pulsgminy.pl/f/attch/2014-05/puls-gminy-2014-05.pdf

 

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.

 

– publikacja (początek sierpnia) wyników ww. ankiety na łamach www.pulsgminy.pl oraz w miesięczniku Puls Gminy

– na podstawie wyników ankiety opracowanie pytań do radnych podsumowujących kadencję. Przesłanie radnym (początek sierpnia). Publikacja odpowiedzi.

– organizacja we wrześniu w każdym sołectwie spotkań podsumowujących kadencję z ich radnymi

– publikacja (do końca wakacji) na www.pulsgminy.pl wywiadów ze wszystkimi gminnymi radnymi. Wywiady były przeprowadzane przez ostatnie 2 lata. Każdy radny odpowiadał na te same pytania.

– opracowanie i publikacja raportu (do końca wakacji) podsumowującego obecności radnych na komisjach tematycznych i sesjach w przeciągu ostatnich 2 lat.

 

 

Inne informacje

Niestety nasza grupa jest mniejsza niż zakładałam na początku i prace nad mobilizacją naszej społeczności idą nie tak sprawnie jak bym chciała. Nie wszystkie zakładane przeze mnie cele zostały osiągnięte. Ze względu na brak jakichkolwiek funduszy ograniczamy się wyłącznie do działań bezkosztowych.

Niemniej posuwamy się do przodu i w mniejszym zakresie ale doprowadzimy akcję do końca.