Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Głosuj świadomie!

gmina Dopiewo

Nazwa organizacji / grupy: Puls Gminy

Miejscowość i województwo: gmina Dopiewo, woj. Wielkopolskie

Zespół: 2

 

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami.

Kontaktujemy się z mieszkańcami osobiście – na różnego rodzaju spotkaniach, festynach. Pytamy sąsiadów o opinię i preferencje. Osobiście namawiamy aktywnych mieszkańców do kandydowania na radnych.

Wszczynamy dyskusje w Internecie. Założyliśmy grupę www.facebook.com/groups/780288255315543/.

Informacja o akcji ukazała się na 1 stronie miesięcznika Puls Gminy http://www.pulsgminy.pl/f/attch/2014-05/puls-gminy-2014-05.pdf.

Informacja została rozesłana mailem do maksymalnej możliwej grupy odbiorców na terenie gminy.

Monitorujemy „lokalny rynek” potencjalnych kandydatów na radnych. Niestety nikt zapytany wprost, na ten moment, nie chce ujawnić czy będzie kandydował czy nie. Wszyscy czekają do ostatniej chwili, publicznie się do tego przyznają.

Opracowaliśmy ankietę internetową, na podstawie której napiszemy rekomendację dla przyszłych radnych np. na temat: Jak się komunikować ze społecznością lokalną, czego społeczność oczekuje od radnych

http://interankiety.pl/interankieta/ecad0228a4ef2d37a0594c56fb09a420.xml?podglad=1

 

Praca nad pytaniami do kandydatów.

Planujemy opracować internetowy formularz z pytaniami, aby każdy radny mógł odpowiedzieć na te same pytania. Chcemy wszystkie formularze opublikować w jednym miejscu na www.pulsgminy.pl.

Praca nad pytaniami się jeszcze nie rozpoczęła.

 

Inne działania. Zainicjowaliśmy akcję „Wirtualna kandydatka na wójta”  www.pulsgminy.pl/nowa-kandydatka-na-wojta. Chcemy zainicjować dyskusję  nad tym czego społeczność oczekuje od radnych i wójta, czego społeczność chce. Sprowokować kandydatów do ujawnienia się.

 

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.

Planujemy zorganizować/ współorganizować spotkania w każdej wsi z kandydatami na wójta i radnych. Najlepiej w formie debaty, ale jeśli się nie uda, będziemy uczestniczyć i relacjonować (na www.pulsgminy.pl) wszystkie organizowane spotkania z kandydatami.

 

Akcja w naszej gminie jeszcze na dobre się nie rozpoczęła, ponieważ brak oficjalnych kandydatów.