Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Głosuj świadomie!

Akcja Masz Głos, Masz Wybór (do 30.06.2014)

Nazwa organizacji / grupy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice
Miejscowość i województwo: Krynice, lubelskie
Zespół: ile osób zajmuje się realizacją zadania w Waszej gminie?
W chwili obecnej to ja sama zgłosiłam chęć udziału. Jednak w ramach powyższego zadania działać będzie grupa nauczycieli z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej, którą prowadzi nasze Stowarzyszenie (grupa ok. 4-5 osób)

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami. Prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęliście aby informować o zadaniu Głosuj świadomie!, (np. spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyliście, przeprowadzone sondy i ankiety, spotkania z przedstawicielami władz, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail).
Na razie nie prowadziliśmy działań skierowanych do mieszkańców. Poinformowałam tylko władze gminne, że takie działania będą realizowane.
Praca nad pytaniami do kandydatów. Czy Wasza grupa zaczęła już pracować nad pytaniami do kandydatów? Z jakich korzystacie źródeł? Jakie tematy planujecie poruszyć?
Praca na razie jeszcze jest w toku. Zbieramy pomysły na pytania do kandydatów wśród naszej grupy nauczycielskiej, chcemy jeszcze poprosić mieszkańców o wsparcie w tworzeniu kwestionariusza. Chcielibyśmy, aby były dobrze przemyślane. Szczególnie interesuje nas kierunek rozwoju edukacji w naszej gminie.
Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane ze świadomym głosowaniem lub prowadziliście kampanię profrekwencyjną (np. przed wyborami do Parlamentu Europejskiego)? Opiszcie je krótko.
W ramach kampanii do Europarlamentu stworzyliśmy stronę na facebooku, która zachęcała do aktywnego i rozsądnego podejmowania decyzji. Zachęcaliśmy aby wybrać takiego kandydata, który będzie najbliższy ich oczekiwaniom.
Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.
Czy planujecie spotkać się z mieszkańcami Waszej gminy i włączyć ich w przygotowanie pytań do kandydatów? Kiedy? W jakiej formie?

Jakie macie pomysły na rozpowszechnianie informacji o kandydatach wśród mieszkańców? Z jakich form planujecie skorzystać? (np. organizacja debaty, internet, lokalne media, itp.)
Najprawdopodobniej wykorzystamy Internet do kontaktów z mieszkańcami, a także do przekazania informacji zebranych w ankietach.. Na stworzonej stronie znajdą się informacje dotyczące m.in. kto może zostać radnym, wójtem, i co te osoby wiedzieć powinny, informacje o kandydatach, a także ogólne informacje jak oddać ważny głos i dlaczego warto wziąć udział w wyborach. Wykorzystamy już istniejącą stronę na facebook, a także stronę, którą oferuje program „Masz głos masz wybór”.

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Glosuj-swiadomie-WZOR-sprawozdania-czastkowego-2014 (1)