Pomiń menu

Sprawozdanie MRM Konina z realizacji działania Głosuj świadomie!

Świadomy wybór to decyzja oparta na informacjach: wyborca powinien wiedzieć, co potrafi kandydat, jakie są jego dotychczasowe doświadczenia oraz jakie działania planuje podjąć, jeśli zostanie wybrany. Czy wie, czego potrzebują mieszkańcy i w jaki sposób chce im to zapewnić? To jest właśnie nasze zadanie!

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Głosuj świadomie!

Nazwa organizacji / grupy: Młodzieżowa Rada Miasta Konina
Miejscowość i województwo: m. Konin, woj. Wielkopolskie

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami.
Młodzieżowa Rada Miasta Konina odbywa regularne, comiesięczne sesje, na które zapraszani są włodarze miasta tj. Prezydent Konina, Przewodniczący Rady Miasta Konina, radni oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie. W sesji, na której poruszane są problemy konińskiej młodzieży i lokalnego społeczeństwa mogą również uczestniczyć z prawem zabrania głosu wszyscy mieszkańcy miasta. Regularnie uczestniczymy w sesjach Rady Miasta Konina i komisjach z głosem doradczym jako organ konsultacyjny w mieście. Jesteśmy w stałym kontakcie z Prezydentem oraz Sekretarzem Miasta, który 8 lipca organizuje spotkanie dotyczące zbliżających się wyborów samorządowych i współpracy Urzędu Miejskiego z Młodzieżową Radą Miasta Konina przy realizacji podjętych działań zadania „Głosuj świadomie!” akcji Masz Głos, Masz Wybór! Na powyższym spotkaniu zostaną omówione wszelkie możliwe do podjęcia działania i zadania, które będą składały się między innymi debat przedwyborczych, ankiet wśród społeczności, jak również samych obecnych radnych i przyszłych kandydatów na reprezentantów lokalnej społeczności.

Inne działania
Przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego Młodzieżowa Rada Miasta Konina kształtując obywatelską postawę oraz chcąc zachęcić upoważnionych do głosowania młodych obywateli przeprowadziła w ostatnim tygodniu przed wyborami w konińskich szkołach średnich kampanię promocyjną dotyczącą wyborów do Europarlamentu. Były to m.in. rozwieszone plakaty, rozdawane ulotki informacyjne oraz naklejki, jak również gazetki tematyczne dotyczące wyborów oraz samego Parlamentu Europejskiego; jego zadań i kompetencji.

Kampania promocyjno-informacyjna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego