Pomiń menu

Tak wygląda Sesja Rady Miejskiej! Kandydat musi wiedzieć o tym, aby być Super!

Niesamowita odpowiedzialność osób, które podejmując decyzje wpływają bezpośrednio na życie innych ludzi.

Problemy administracyjne, wielogodzinne posiedzenia, dyskusje merytoryczne o sprawach rozwoju społeczności lokalnej, organizowanie spotkań z mieszkańcami, przyjmowanie uchwał, organizowanie transportu publicznego dla mieszkańców, wprowadzanie autopoprawek uchwał, podziały sołectwa na wniosek mieszkańców. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Okonek, ustalanie wysokości, form i sposobów poboru podatków i opłat lokalnych, różnego rodzaju działania prozdrowotne i edukacyjne dla mieszkańców, gospodarowanie mieniem będącym własnością Gminy i Miasta Okonek, skargi, projekty inwestycyjne i problemy socjalno – bytowe – to Wszystko czeka na Nowych kandydatów, którzy będą starać się o głos Wyborców, dzięki realizacji zadania Głosuj Świadomie w Gminie i Miasto Okonek. Na razie ważny jest program wyborczy każdego kandydata, który może zmienić życie mieszkańców na lepsze.

Sesja 62 Rada Miejska w Okonku Epizod I Urząd Miejski w Okonku Relacja

Sesja 62 Rada Miejska w Okonku Epizod II Urząd Miejski w Okonku Relacja

Sesja 62 Rada Miejska w Okonku Epizod III Urząd Miejski w Okonku Relacja

Sala posiedzeń dla Przedstawicieli Władzy Samorządu Lokalnego
Sala posiedzeń dla Przedstawicieli Władzy Samorządu Lokalnego

Raport społeczny Podziękowanie Zadanie Głosuj Świadomie glosuj-swiadomie

Urząd Miejski w Okonku Miejsce dla Radnych Miejskich
Urząd Miejski w Okonku Miejsce dla Radnych Miejskich