Pomiń menu

14.07.2014 r

Konsultacje założeń do regulaminu Rady Seniorów w Bełchatowie

Przez dwie godziny wspólnie z około 40 seniorami rozmawialiśmy na temat  głównych założeń do regulaminu nowo-powstającej rady seniorów.

Po krótkim powitaniu, relacji z poprzedniego spotkania uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy.  Moderatorzy omawiali  z grupami najważniejsze elementy regulaminu:

  1. Wiek członków rady i osób, które mają prawo głosowania
  2. Liczba członków rady
  3. Sposób wyboru członków rady
  4. Zakres działania członków rady

 

Padło dużo propozycji jednak trzon podstawowych założeń do regulaminu wygląda następująco:

Członek rady Seniorów oraz seniorem, który ma prawo głosowania musi mieć w dniu wyborów ukończone 60 rok życia. Seniorzy chcą zabierać głos we wszystkich projektach, nie tylko tych, które dotyczą bezpośrednio seniorów. rada ma być wybierana na 3 letnią kadencję. Wkrótce powstanie projekt regulaminu, który ma byc poddany konsultacjom. Weźmiemy w nich udział!