Pomiń menu

Duże zainteresowanie Słupszczan budżetem obywatelskim

W poniedziałek, 30 czerwca br. o północy zakończył się nabór wniosków składanych przez mieszkańców Słupska do budżetu obywatelskiego. Słupszczanie drogą mailową i w formie papierowej złożyli 44 wnioski do budżetu obywatelskiego, w tym 32 wnioski na zadania infrastrukturalne i 12 na zadania społeczne. W sumie wartość wszystkich zadań to 7 509 000 zł, w tym zadania infrastrukturalne 7 114 0000 zł i zadania społeczne 395 000 zł.

Teraz wydziały Urzędu Miasta sprawdzą wnioski pod względem formalnym a zespół złożony z przedstawicieli samorządu, mieszkańców i organizacji pozarządowych oceni je pod względem merytorycznym. Już we wrześniu mieszkańcy będą mogli oddać głos na wybrany projekt.

Jako kontynuację działań SBO 2014 członkowie grupy roboczej wraz z mieszkańcami złożyli wniosek na zadanie infrastrukturalne związane z renowacją pomnika Bohaterów Warszawy oraz z budową fontanny – jako uzupełnienie zeszłorocznej inicjatywy – rewitalizacji parku przy ul. Powstańców Warszawskich. Trzymamy kciuki i szykujemy się do prac w zespołach i głosowania. Może i w tym roku się uda!