Pomiń menu

Na FIPie w Rzeszowie

Masz Głos, Masz Wybór! zamykał program podkarpackiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W dniach 27-28 czerwca 2014 r. w Rzeszowie w Hotelu Ziemowit przy ul. Armii Krajowej 4b odbyło się Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa podkarpackiego. W tym spotkaniu uczestniczyła prezes Stowarzyszenia „Projekt-Europa” – Barbara Kolbus jako jedna z prelegentek. Wystąpienie pani prezes dotyczyło idei akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz możliwości w niej partycypacji przez organizacje pozarządowe z terenu Podkarpacia.

Zainteresowanie akcją było bardzo duże, z sali padały pytania, wiele osób słyszało już o akcji, ale nie miało pełnej świadomości na temat możliwości tak „łatwego” zaangażowania w życie własnego samorządu.