Pomiń menu

Po Zamościu wędruje estrada

Wędrująca Estrada to artystyczno - edukacyjny projekt Zamojskiego Domu Kultury, w ramach którego na wybranych zamojskich osiedlach odbywają się wielkie rodzinne "pikniki".

W programie Wędrującej Estrady są m.in. warsztaty cyrkowe, plastyczne i muzyczne, spektakle i działania artystyczne Teatru pod Orzełkiem z Białegostoku, odbywa się kiermasz książek, są zabawy i konkursy z nagrodami, jak również jest stanowisko o nazwie SOS Potrzeb Społecznych.

W ramach stanowiska SOS Potrzeb Społecznych na pytania mieszkańców odpowiadają przewodniczący osiedli, jak i radni. Na pierwszym pikniku, który odbył się na osiedlu Planty była obecna również pani prezes Stowarzyszenia „Projekt-Europa” Barbara Kolbus, która zachęcała do podejmowania aktywności obywatelskiej w różnych sferach codziennego życia oraz przede wszystkim do składania jak największej liczby wniosków do budżetu obywatelskiego. W czasie pikniku pomogła również Kołu Naukowemu Politologów w przeprowadzeniu ankiety dot. wprowadzonego w Zamościu budżetu obywatelskiego oraz przekazała młodzieży dodatkowe materiały promujące jego ideę, m.in. raport pt. Budżet Partycypacyjny wydany przez Instytut Obywatelski aby mogły dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców.

Barbara Kolbus i studenty