Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Budżet Obywatelski

Przedstawiamy nasze dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość

Budżet Obywatelski w Tczewie został przeprowadzony po raz pierwszy w zeszłym roku, jednak ze względu na zapisy regulaminowe i brak debaty z mieszkańcami nie można go uznać za partycypacyjny. W związku z powyższym, we współpracy z trzema innymi organizacjami pozarządowymi postanowiliśmy wypracować własną wersję regulaminu, która ma być punktem wyjścia do rozmów z władzami miasta. Nasza propozycja została przedstawiona w lokalnej prasie oraz podczas pierwszego spotkania z mieszkańcami, które miało miejsce 25 czerwca (obecnych było 19 osób).

W związku z ograniczeniami poprzedniej edycji budżetu, nasze propozycje zakładają daleko idące zmiany w dotychczasowym regulaminie. Zakładamy ewolucję obecnych rozwiązań w stronę pełnej partycypacji. Korzystaliśmy ze źródeł udostępnionych przez Fundację Batorego.

Obecny regulamin budżetu obywatelskiego w Tczewie zawiera szereg ograniczeń m.in. brak głosowania (o poparciu projektu świadczy liczba podpisów zebranych na etapie zgłaszania projektu), podział miasta nie uwzględniający uwarunkowań lokalnych (miasto podzielone na cztery części łączące odległe osiedla), brak debaty i wpływu mieszkańców na założenia budżetu obywatelskiego. Urząd Miejski zapowiedział niewielkie zmiany, ale „nie przewiduje rewolucji”

Stworzyliśmy propozycje regulaminu, która zapewnia partycypacyjny wymiar budżetu obywatelskiego. Postulujemy o wprowadzenie głosowania na zgłoszone projekty w sposób tradycyjny i internetowy, umożliwienie głosowania także osobom bez stałego meldunku, podział miasta na osiedla-jednostki funkcjonalne, powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego składającego się z przedstawicieli różnych środowisk, zwiększenie kwoty finansowej przeznaczonej na BO.

Planujemy jeszcze 3 spotkania z mieszkańcami (10,17 i 24 lipca) oraz podsumowanie prac nad społecznym regulaminem Budżetu Obywatelskiego (29.07). Następnie zwrócimy się do Prezydenta Miasta o powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego aby wypracować wspólne założenia budżetu.

Informacje prasowe o spotkaniu:

http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=843452723242d3b4&title=Organizacje-pozarzadowe-przedstawily-swoj-pomysl-na-budzet-obywatelski

http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=4772dc3218a4f195&title=Beda-debatowac-o-budzecie-obywatelskim

http://www.tczewska.pl/artykul/33370/gazeta-tczewska-juz-od-wtorku-w-twoim-kiosku

http://tetka.pl/index.php?page=movie&id=1000