Pomiń menu

Zostań Rzecznikiem dostępnych wyborów! – nowy projekt FIRR

Rusza nowy projekt Fundacji pod nazwą „Pełnosprawny wyborca". Jego głównym celem jest zaktywizowanie jak największej liczb osób z niepełnosprawnościami i starszych do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego w 2011 roku wprowadziła nowe mechanizmy, umożliwiające głosowanie osobom z niepełnosprawnościami i starszym. Mimo istotnych zmian w prawie, wciąż ogromny procent wyborców nie zna i nie korzysta ze swoich uprawnień.

Projekt zakłada włączenie do działań lokalnych społeczników, osoby niepełnosprawnościami i starsze, które dzięki swojej aktywności będą promować informacje o uprawnieniach wynikających z Kodeksu wyborczego. Będą to Rzecznicy dostępnych wyborów.

Do działań w ramach projektu zostaną także zaproszeni urzędnicy samorządowi i osoby odpowiedzialne za organizację wyborów.
Jednym z narzędzi rozpowszechniania wiedzy o prawach wyborczych będzie Informator wyborczy, który zostanie przekazany Rzecznikom oraz urzędnikom samorządowym. Powstanie także specjalna infolinia, za pomocą której każdy będzie mógł się dowiedzieć, jak w pełni korzystać ze swoich praw wyborczych. Infolinia będzie miała także charakter interwencyjny. Będzie można przez nią zgłaszać wszelkie nieprawidłowości i utrudnienia związane z udziałem w wyborach osób z niepełnosprawnościami i starszych.

Projekt będzie doskonałą okazją do rozpowszechnienia i promocji naszych działań także w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – Wybory da każdego!4

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu: Joanna Nowak-Piech, tel. 663 883 336 , [email protected]