Pomiń menu

Pracy nie brakuje

W Słupsku pracy nie brakuje w ramach akcji.

Lokalne konsultacje: Od tygodnia wolontariusze uczestniczą w spotkaniach konsultacyjnych, wypełniają karty obserwacji  i przeprowadzają ankiety z uczestnikami. Odbyły się także już dwa z pięciu wywiadów indywidualnych pogłębionych z animatorami konsultacji. Grupa robocza zbiera również informacje dotyczące konsultacji od 2010 roku (zakres przedmiotowy, czas trwania, formy, raporty), tworzone jest również pismo z prośbą o informacje, które nie są dostępne w BIP. Z takimi obszernymi materiałami będziemy mogli zabrać się do przygotowania pełnej diagnozy a zaraz po tym do rekomendacji.

Budżet obywatelski: choć w zespołach przy UM trwają prace przygotowawcze do oceny wniosków, to grupa robocza zaangażowana w akcję przygotowuje obecnie zestaw pytań do władz samorządowych i kończy diagnozę. Następnym krokiem będą rekomendacje.

Głosuj Świadomie: grupa wolontariuszy ze szkół ponagimnazjanych kończy wypełniać dane z mijającej kadencji władz samorządowych na portalu slupsk.mamprawowiedziec.pl. Następnym krokiem będzie przygotowanie zestawy pytań, specjalnej aplikacji internetowej dotyczącej kandydatów oraz przygotowania debaty.