Pomiń menu

Spotkanie w Urzędzie Miasta

Etap składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego już za mieszkańcami Zamościa, jednak prace nad świadomością mieszkańców oraz kształtem budżetu nie powinny ustawać. Stąd Stowarzyszenie "Projekt-Europa" podejmuje kolejne działania.

W poniedziałek (11.08.2014 r.) prezes zarządu Stowarzyszenia „Projekt-Europa” Barbara Kolbus odwiedziła Urząd Miasta Zamość.

Podczas wizyty przekazała na ręce urzędniczki z Biura Rady Miasta publikacje nt. Budżetu Obywatelskiego wydane przez Instytut Obywatelski tj. Budżet partycypacyjny – ewaluacja oraz Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny. Publikacje mają trafić do każdego z 23 radnych.

Ponadto spotkała się z wiceprezydentem Miasta Zamość Tomaszem Kossowskim. Celem spotkania była rozmowa  na temat zamojskiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie na ręce wiceprezydenta ww. publikacji.

Wiceprezydent przyjął z radością materiały i stwierdził, że dzięki nim będzie możliwe lepsze przekazanie wiedzy na temat obywatelskiego narzędzia, jakim jest BO mieszkańcom podczas zbliżających się spotkań osiedlowych.