Pomiń menu

Wyniki ankiet.

W czerwcu i lipcu pytaliśmy mieszkańców gminy Płużnica, o to jak oceniają jakość życia w gminie oraz jakie są największe problemy społeczne i gospodarcze w gminie. Wyniki ankiet przekazaliśmy do UG i zostały one przedstawione na Sesji Rady Gminy 12 września. Wyniki opublikowaliśmy na facebooku, będą również opublikowane na stronie gminy oraz w lokalnej gazecie.

Ankietę wypełniło 210 osób, w tym 160 kobiet oraz 50 mężczyzn. Ankieta dostępna była w UG oraz można było ją wypełnić podczas Święta Rodziny. Młodzież gimnazjalna oraz uczniowie klas szóstych SP podawali własne propozycje na tzw. karteczkach wlepkach. W ten sposób otrzymaliśmy opinię od 240 uczniów SP i gimnazjum. Razem uzyskaliśmy opinię od 450 osób.
Poniżej podajemy najważniejsze wyniki ankiety:

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani jakość życia w Płużnicy?
Odpowiedź: Liczba głosów

– Bardzo dobrze – 40
– Dobrze – 68
– Zadowalająco – 80
– Źle – 17
– Nie mam zdania – 5

Co wpływa na taką Pana/Pani ocenę jakości życia w Płużnicy?
Odpowiedź: Liczba głosów

– Jakość przestrzeni publicznej w gminie – 39
– Jakość poruszania się po gminie różnymi środkami transportu – 53
– Jakość rynku pracy w gminie – 54
– Atrakcyjność gospodarcza gminy – 43
– Oferta kulturalno – rozrywkowa gminy – 42
– Jakość edukacji w gminie – 39
– Poczucie bezpieczeństwa w gminie – 37
– Sposób zarządzania gminą – 25
– Relacje z mieszkańcami – 28
– Wizerunek gminy na zewnątrz – 42

Jakie problemy społeczne dostrzega Pan/Pani w Gminie Płużnica?
Odpowiedź: Liczba głosów

Bezrobocie, brak miejsc pracy – 71
Niska jakość edukacji – 32
Brak propozycji do spędzania wolnego czasu – 54
Niska jakość wsparcia dla osób uboższych – 40
Patologie społeczne wśród mieszkańców gminy – 43

Jakie problemy gospodarcze dostrzega Pan/Pani w Gminie Płuznica
Odpowiedź: Liczba głosów

Zły stan dróg – 47
Brak infrastruktury kulturalno – sportowo – rekreacyjnej – 44
Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i komunalna – 28
Niska różnorodność sklepów i usług – 44
Brak osiedla domów wielorodzinnych – 47

Proszę wskazać najważniejsze obszary, w których powinna rozwijać się Gmina Płużnica w najbliższych latach.
Odpowiedź:Liczba głosów

Tworzenie nowych miejsc pracy- 50
Rozwój i wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw i biznesu -14
Podniesienie jakości funkcjonowania szkół i poziomu nauczania- 15
Podniesienie jakości przestrzeni publicznej w gminie -12
Rozwijanie oferty kulturalno – rozrywkowej w gminie – 18
Rozwijanie sieci komunikacyjnej i dróg – 38
Inwestowanie w system mieszkalny -31
Rozwijanie wspólnego z mieszkańcami sposobu zarządzania gminą – 32